Ważne urzędy/ instytucje

11 marca 2013 |

Przekierowanie na strony, gdzie znajdziecie więcej pomocnych informacji.

Finanzamt Urząd skarbowy
Gis Opłaty radiowo-telewizyjne
Familienberatung
Für Migranten
Poradnia rodzinna
dla imigrantów
Jugendamt Poradnia dla rodzin
z problemami
Kinderbetreuungsgeld świadczeniach finansowe
dla rodziców z małymi dziećmi      
Mutter-Kind-Pass  Książeczka zdrowia
matki i dziecka
AMS Urząd pracy
Sozialamt  Urząd do spraw socjalnych
Fernwärme Centralne ogrzewanie
Wienerwohnen Mieszkania państwowe
Wohnen Für
Studierende
Mieszkania dla studentów
Mindestsicherung Minimum socjalne
Rote Kreuz Czerwony krzyż
Alleinerziehen Dla samotnie wychowujących dzieci
Schuldnerberatung Pomoc w zadłużeniach

opracowane przez ©elipsa.at

Kategoria: Urzędy