69 rocznica wyzwolenia obozów systemu Mauthausen – Gusen.

15 kwietnia 2014 |

W dniach 10-11 maja 2014 roku odbędą się uroczystości związane z 69 rocznicą wyzwolenia obozów systemu Mauthausen – Gusen, w których Polacy stanowili znaczną część więźniów i ofiar. Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Wiedniu oraz byli więźniowie obozów koncentracyjnych Mauthausen i Gusen mieszkający w Polsce i Austrii podjęli działania mające na celu godne uczczenie pamięci polskich ofiar tych obozów. Gośćmi uroczystości będą przedstawiciele Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa oraz Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Głównym punktem tegorocznych uroczystości, w których uczestniczyć będzie Ambasador RP w Austrii Pan Artur Lorkowski,  będzie odsłonięcie tablicy poświęconej dzieciom polskich  robotnic przymusowych, które zmarły w sierocińcu „Lindenhof” w Spital am Pyhrn.

Dzięki aktywności Austriackiego Komitetu Mauthausen i zaangażowaniu społeczności austriackich gmin, na terenie których znajdują się miejsca pamięci Mauthausen – Gusen, władze lokalne tradycyjnie już zapewnią gościnę byłym więźniom obozów koncentracyjnych, którzy przyjadą z Polski na uroczystości w Gusen i Mauthausen.

foto: http://www.poloniaoberoesterreich.com/

foto: http://www.poloniaoberoesterreich.com/

Pod pomnikami w Gusen i Mauthausen nie powinno zabraknąć Polaków mieszkających
i pracujących w Austrii, jak również uczącej się młodzieży. Udział w uroczystościach rocznicowych jest obowiązkiem wobec zmarłych z wycieńczenia i pomordowanych w obozach, a także prezentacją więzi z Ojczyzną i wartościami bliskimi wszystkim Polakom, niezależnie od miejsca ich aktualnego zamieszkania.

Składanie wieńców obędzie się przy asyście honorowej wydzielonej ze Kompanii Reprezentacyjnej Wojska Polskiego.

Terminarz głównych uroczystości rocznicowych w Gusen, Mauthausen i innych miejscach pamięci narodowej:

10 maja 2014

godz. 10.30         Ebensee (cmentarz ofiar byłego obozu koncentracyjnego w Ebensee) – składanie wieńców i wiązanek kwiatów.

godz. 11.00-13.00 Spital am Phyrn – (cmentarz) uroczystości odsłonięcia tablic (austriacka i polska)

poświęconych   dzieciom polskich  robotnic przymusowych, które zmarły w sierocińcu „Lindenhof”

godz. 17.00        Gusen/Langestein (Memorial w Gusen) – międzynarodowe uroczystości pod Pomnikiem ku czci ofiar obozu koncentracyjnego Gusen. Uroczystość składania wiązanek kwiatów na terenie byłego obozu w Gusen (w krematorium i pod pomnikami)

11 maja 2014

godz. 10.00         Mauthausen – uroczystość pod Pomnikiem Polskim na terenie byłego obozu koncentracyjnego w Mauthausen, połączona z mszą świętą za pomordowanych  celebrowaną przez polskiego księdza,  składanie wieńców i wiązanek kwiatów.

godz. 11.00         Mauthausen – centralne uroczystości na placu apelowym, na terenie byłego obozu koncentracyjnego w Mauthausen

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Wiedniu wraz ze Szkołą Polską przy Ambasadzie i Wspólnotą Polskich Organizacji w Austrii „Forum Polonii”, we współpracy z klubem Byłych Więźniów Politycznych Obozów Koncentracyjnych Mauthausen-Gusen w Warszawie oraz Stowarzyszeniem Polskich Kombatantów w Austrii zaprasza wszystkich Polaków przebywających w Austrii, do udziału w obchodach.

Odjazd autobusu do Mauthausen/Gusen w niedzielę 11 maja 2014 roku spod Ambasady RP (Hietzinger Hauptstrasse 42c, 1130 Wien) ok. godz. 7.00, powrót ok.godz.19.00 – osoby zainteresowane wyjazdem proszone są o kontakt z: p. Ilona Szliter Wyzińska tel. 069917026310 lub p. Teresa Kopeć,  tel. 069911494731. 

Kategoria: Aktualności