Wizyta Ministra Bogusława Winida w Wiedniu.

11 kwietnia 2014 |
10 kwietnia Bogusław Winid, Podsekretarz Stanu w MSZ, wziął udział w uroczystym przekazaniu haubicy samobieżnej M109 do Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy, przeprowadził polsko-austriackie konsultacje w obszarze polityki bezpieczeństwa oraz odbył rozmowy na temat zaangażowania OBWE w rozwiązanie kryzysu na Ukrainie.
Arsenal Museum 027
W Muzeum Historii Wojskowości w Wiedniu odbyła się ceremonia przekazania Polsce amerykańskiej haubicy samobieżnej M109 (155 mm SP Howitzer). Haubica trafi do Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy i będzie jedynym pojazdem tego typu w Polsce. „Cieszę się, że udało się zrealizować zainicjowany przez Ministra Radosława Sikorskiego projekt pozyskania do polskich zbiorów muzealnych legendarnej amerykańskiej haubicy M 109. Dzięki współdziałaniu MSZ, MON oraz Inspektoratu Wsparcia Sil Zbrojnych, Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy otrzymuje świetnie zachowany egzemplarz haubicy” – powiedział wiceminister Bogusław Winid podczas uroczystości. Polska przekazała Muzeum Historii Wojskowości w Wiedniu radziecką haubicę samobieżną 2S1 Goździk. Delegację z Polski reprezentowali;  wiceminister Bogusław Winid, szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych generał broni Edward Jan Gruszka, ambasador RP w Austrii,  Artur Lorkowski, atacheé Wojskowy płk. Tomasz Cymek oraz dyrektor Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy dr Mirosław Giętkowski.
Gości przywitał dyrektor Muzeum Historii Wojskowości w Wiedniu Dr. dr Christoph Hatschek oraz generał brygady Christian Tauschitz.
Delegację z Polski reprezentowali;  wiceminister Bogusław Winid, szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych generał broni Edward Jan Gruszka, ambasador RP w Austrii,  Artur Lorkowski, atacheé Wojskowy płk. Tomasz Cymek oraz dyrektor Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy dr Mirosław Giętkowski.

Współpraca Polski i Austrii w dziedzinie polityki bezpieczeństwa, szczególnie w ramach UE, były tematami rozmów podsekretarza stanu Bogusława Winida z Janem Kickertem, dyrektorem politycznym MSZ Austrii. Przedmiotem konsultacji były wyzwania, które przed Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony UE stawiają kryzys na Ukrainie, sytuacja w Bośni i Hercegowinie oraz w Syrii. Omówiono także  przygotowania do kolejnego posiedzenia Rady do Spraw Zagranicznych UE (FAC) w Luksemburgu. „Przywiązujemy dużą uwagę do koordynacji naszych działań w ramach Unii Europejskiej – powiedział wiceminister Winid – jesteśmy zadowoleni z coraz bardziej intensywnych kontaktów ze stroną austriacką.”

Działania podejmowane przez Organizację Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) w związku w konfliktem na Ukrainie, w tym w szczególności Specjalna Misja Monitorująca OBWE były tematami rozmów podsekretarza stanu Bogusława Winida ze specjalnym wysłannikiem urzędującego przewodniczącego OBWE Timem Guldimannem. „Po 1989 roku musieliśmy się zmierzyć z nowymi wyzwaniami w obszarze bezpieczeństwa: kryzysami humanitarnymi, terroryzmem, zagrożeniami cybernetycznymi i gospodarczymi” – stwierdził wiceminister Winid – „tymczasem najpoważniejszym od 25 lat zagrożeniem dla europejskiego systemu bezpieczeństwa okazał się międzypaństwowy konflikt konwencjonalny w bezpośredniej bliskości NATO i UE”. Foto: HGM Litscher Manfred

Wiceminister Winid uczestniczył także w części Stałej Rady OBWE poświęconej działaniom podejmowanym przez Organizację na Ukrainie. Wysłuchał sprawozdań przedstawionych przez przedstawiciela Przewodnictwa Szwajcarii w OBWE oraz dyrektora Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (ODIHR) i dyrektora Centrum Zapobiegania Kryzysom OBWE.

Źródło: http://wieden.msz.gov.pl/

Foto: Copyright © 2014 Elipsa.at

 

Kategoria: Fotoreportaże