ENIGMA.

17 czerwca 2014 |

E N I G M A

 Przekazywanie tajnych informacji stosowane jest od wielu tysięcy lat. Początkowo były to obrazy symbolizujące określone pojęcia, sygnały przekazywane za pomocą dymu, ognia, lub lustra. Kryptografia stosowana w czasie ostatnich kilkuset lat posługiwała się kolumnami cyfr i liter, co gwarantowało elastyczność, precyzję i było trudne do odszyfrowania dla niewtajemniczonych. Szyfrowanie odbywało się ręcznie, a więc była to jednak metoda powolna, która przy nasileniu wymiany informacji, szczególnie w okresie wojen stawała się niewystarczająca. Enigma
Pierwszą maszynę szyfrującą zbudował w roku 1430 Włoch Baptista Alberti – było to urządzenie w formie zegara, w którym ręcznie poruszane koła z literami powodowały ukazywanie się odpowiednich znaków alfabetu w okienkach zewnętrznych, a zrozumiały dla wtajemniczonego tekst można było odczytać śledząc litery w okienkach wewnętrznych.
W następnych stuleciach podejmowano wiele prób udoskonalenia szyfrowania, ale dopiero w roku 1786, za panowania króla Gustawa III, szwedzki oficer o nazwisku Gripenstierna zbudował drewnianą maszynę z wieloma pierścieniami zaopatrzonymi w litery. Urządzenie to dla utrudnienia odszyfrowania obsługiwane było przez dwie osoby – ta, która ustawiała maszynę nie mogła znać przekazywanego tekstu. 
W roku 1867 sensację wywołała demonstrowana w Paryżu elektryczna maszyna szyfrująca, skonstruowana przez Anglika Charlesa Whentstone.

Nasilenie prac nad rozwojem maszyn szyfrujących nastąpiło po pierwszej wojnie światowej. Skonstruowano i opatentowano setki mniej, lub bardziej przydatnych urządzeń. W roku 1919 Holender Hugo Aleksander Koch zbudował urządzenie zwane „sekretną maszyną do pisania”. W aktach patentowych zanotowano, że maszyna może być poruszana wodą, olejem, powietrzem, promieniami świetlnymi, lub elektrycznością.
W tym samym czasie mieszkaniec berlińskiego przedmieścia Wiliamsdorf, Artur   Scherbins, którego interesowała kryptologia i maszyny do szyfrowania skonstruował prototyp urządzenia, które odegrało ogromną rolę w przebiegu drugiej wojny światowej.
Wynalazek zaprezentowany na Kongresie Międzynarodowego Związku Pocztowego wzbudził duże zainteresowanie, co dawało nadzieję na uzyskanie korzyści materialnych. (…)

Dalszą część artykułu o ENIGMIE przeczytacie w witrynie internetowej Klubu Sobieski  http://klubsobieski.bloog.pl/id,341514401,title,ENIGMA-czesc-1,index.html – zapraszam serdecznie.

Tagi: , , , , , ,

Kategoria: Archiwum /, Z kraju i ze świata