Foto-relacja ze Złotych Sów Polonii 2013

27 marca 2013 |

Złote Sówki odleciały do ciepłych krajów…
między innymi do Johannesburga w Afryce Południowej.

Złote Sowy 2013 konferencja prasowa.

Złote Sowy 2013 – Gala

Złote Sowy Polonii za rok 2012 przyznano w kategoriach:

Kategoria: Literatura
Magdalena Parys — Niemcy
Hubert Klimko-Dobrzaniecki — Islandia/Austria
Kategoria: Film
Urszula Antoniak — Holandia
Lech Majewski – USA
Kategoria: Sztuki Plastyczne
Gabriela Morawetz — Francja
Henryk Gajewski – Holandia
Kategoria: Media
Grażyna Słomka— Niemcy
Barbara Kukulska — Afryka Południowa
Kategoria: Muzyka
Aleksander Pinderak — Austria
Dominika Zamara — Włochy
Kategoria: Działacz Polonijny
Teresa Konopielko — Rosja
Kategoria: Przyjaciel Polski i Polaków
Steffen Möller
Koncert — Galę prowadzili: Grzegorz Heromiński i Jadwiga Hafner
Foto:Barbara Kalczynska

Kategoria: Bez granic, Fotoreportaże