Husarskie upamiętnienie 333-lecia Wiktorii Wiedeńskiej

[ 0 ] 29 sierpnia 2016 |

Festyn kulturalno-historyczny – Piknik Husarski – Wiedeń 333

 

 11 września br. na wzgórzu Kahlenberg świętować będziemy 333 rocznicę wiktorii wiedeńskiej. W obchody rocznicowe czynnie zaangażowany jest Kustosz Sanktuarium na Kahlenbergu Ks. Roman Krekora, Ambasada RP w Wiedniu oraz organizacje polonijne. Dzięki zaangażowaniu Ks. Romana Krekory, w tegorocznych obchodach rocznicowych udział weźmie między innymi arcybiskup Wiednia Kardynał Christoph Schönborn.

Z inicjatywy krakowskiego Bractwa Kurkowego na Kahlenbergu powstaje obecnie pomnik Jana III Sobieskiego. W kontekście przypadającej w roku bieżącym 333 rocznicy Odsieczy Wiedeńskiej, bezwzględnie warto oczekiwać sfinalizowania rozpoczętej już budowy pomnika Jana III Sobieskiego na Kahlenbergu. W dn. 6 kwietnia br. Zarząd Forum Polonii na spotkaniu z Ambasadorem RP Arturem Lorkowskim potwierdził stanowisko oczekiwania na planowane odsłonięcie pomnika Jana III Sobieskiego podczas tegorocznych obchodów 333 rocznicy Odsieczy Wiedeńskiej.

W latach 1982 – 1983, w obliczu stanu wojennego, kiedy z Polski uciekały setki tysięcy Polaków, w tym samym czasie kiedy Wiedeń przygotowywał się do wizyty Ojca Swiętego, Jana Pawła II z okazji 300 rocznicy Odsieczy Wiedeńskiej, wśród Austriaków zrodził się społeczny ruch pomocy ludziom Solidarności. Z inicjatywy prof. Otto Svobody pojawiła się koncepcja budowy obelisku upamiętniającego Odsiecz Wiedeńską, którego był też projektodawcą. Uzyskano pozwolenie na budowę obelisku w prestiżowym otoczeniu gmachu Parlamentu przy Schmerlingplatz. W roku 1983 wmurowano kamień węgielny. W ramach tej inicjatywy powstał komitet budowy obelisku. Przeprowadzono pieniężną zbórkę publiczną, jednak projekt nie został zrealizowany.

Na Kahlenbergu powstaje obecnie pomnik Jana III Sobieskiego, jednak w centrum Wiednia mógłby powstać pomnik Odsieczy Wiedeńskiej, tak jak było to pierwotnie planowane. W opinii władz polskich, a także Forum Polonii, odsłonięcie pomnika na Kahlenberg nie przeszkadza aby podjąć prace związane z zagospodarowaniem miejsca w centrum Wiednia przy Schmerlingplatz. Jeśli instytucje polskie podejmią starania w tym temacie, Forum Polonii zaangażuje się czynnie w pomoc zagospodarowania tego miejsca.

Źródło: WOPwA Forum Polonii

Tagi: , , ,

Kategoria: Aktualności

Zostaw odpowiedź