Krótszy czas oczekiwania i szybsze procedury przyznawania obywatelstwa

[ 0 ] 10 stycznia 2023 |

Wydział Miejski  MA35 Miasta Wiednia – Imigracja i Obywatelstwo, jest jednym z wydziałów o największej częstotliwości klientów. Ponad 600 pracowników przetwarza średnio około 150 000 wniosków rocznie.
W 2021 r. zainicjowano zakrojony na szeroką skalę proces reform władzy, który obecnie jest w toku.
Zatrudniono więcej pracowników i utworzono centrum obsługi telefonicznej, aby zapewnić dostępność i odciążyć władze. 
Wstępny raport zaprezentowany wczoraj pokazuje, że środki te okazały się wymiernym sukcesem: czas trwania procedur imigracyjnych został skrócony o ponad jedną czwartą, a 15 procent więcej procedur zostało zakończonych. Procedura trwa obecnie średnio około 52 dni, czas oczekiwania na wizytę to około 24 dni.
Ponadto do tej pory odbyło się blisko 400 000 spotkań z klientami. W sumie pracownicy MA 35 spędzili na telefonie ponad dwa miliony minut. Do kwietnia dołączy kolejnych 93 pracowników.
W dłuższej perspektywie powinien zostać osiągnięty wzrost wydajności nawet o 50 proc.
Cały proces reformy zakończy się do końca przyszłego roku.

Info: Wien.gv.at/presse

 

Kategoria: Aktualności

Zostaw odpowiedź