Muzeum Emigracji – list otwarty od dyrekcji muzeum.

1 maja 2014 |

Drodzy Państwo,

Zbliża się 2 maja, data szczególna dla nas wszystkich. Dzień Polonii i Polaków za Granicą jest dedykowany   blisko 20 milionom osób polskiego pochodzenia żyjących poza Ojczyzną. Przypomina o ich związkach z krajem, a także o wielkich osiągnięciach, jakimi szczycą się na świecie. To wspaniała okazja by zaprosić Państwa do osobistego włączenia się do ambitnego projektu jedynego w Polsce Muzeum Emigracji, którego celem jest przybliżanie życia i dorobku polskich emigrantów.

Gorąco zachęcam Państwa do zaangażowania się w tworzenie tej niepowtarzalnej instytucji. Jest dla nas bardzo ważne, aby pokazać ludzki wymiar doświadczenia emigracji. Z tego powodu powołaliśmy do życia projekt Archiwum Emigranta, starannie zbierającego wspomnienia i relacje osób, w których życie była lub jest wpisana emigracja.

Inną podjętą przez nas inicjatywą jest projekt Emigracja w Rzeczy Samej – to przedsięwzięcie, dzięki któremu mamy nadzieję dotrzeć do pamiątek, listów, fotografii za sprawą których przeszłość ożyje przed oczami osób odwiedzających nasze Muzeum. Razem mamy szansę opowiedzieć prawdziwą historię polskiej emigracji.

W Gdyni powstaje instytucja, która ma przybliżyć ponad dwustuletnią historię polskiej emigracji. Zjawisko to wywarło wielki wpływ na każdy aspekt życia naszego społeczeństwa, kształtowało kulturę, oddziaływało na gospodarkę oraz politykę i dlatego naszym obowiązkiem jest pokazanie go w całej jego skali i znaczeniu. Muzeum Emigracji w Gdyni będzie nowoczesną placówką, która w swojej misji posłuży się językiem nowych technologii i splecie w swojej działalności edukację historyczną z atrakcyjną ofertą kulturalną.

Stało się już dobrą tradycją, że każdego 2 maja Muzeum Emigracji w Gdyni, mimo, że jeszcze w organizacji, zaprasza mieszkańców Trójmiasta do wspólnego obchodzenia Dnia Polonii i Polaków za Granicą. To dzień w roku, który jest szczególnie predysponowany do pokazania dorobku i zasług, jakie Polacy oddali swoim nowym ojczyznom, Polsce i całemu światu. W tym roku akcent położyliśmy na polskich naukowców, których odkrycia i wynalazki kreowały rozwój na wszystkich polach ludzkiej aktywności. Prezentowanie ich dokonań uważamy za zadanie równie ważne, jak zbliżanie tradycji i pamięci Polaków mieszkających w kraju i za granicą. Ich dzieje zbyt długo były rozdzielane. Dzisiaj wspólnie mamy szansę połączyć te historie.

 

Karolina Grabowicz-Matyjas
Dyrektor Muzeum Emigracji w Gdyni

Kategoria: Z kraju i ze świata