Wykład – „Pamięć Polski w kontekście europejskim.

[ 0 ] 4 kwietnia 2016 |
O polityce historycznej prezydenta Lecha Kaczyńskiego”.
„Das Gedächtnis Polens im europäischen Kontext. Über die Geschichtspolitik von Präsident Lech Kaczyński“
Wykład prof. Zdzisława Krasnodębskiego

08.04.2016, 18:30 Instytut Polski, Wiedeń

pl

Problematyka polskiej świadomości historycznej w znaczeniu europejskim oraz publiczny dyskurs o przeszłości w kontekście przyszłości jest istotnym elementem polskiej dyplomacji historycznej. Problematyka ta była także ważnym elementem polityki prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Lech Kaczyński był m.in. gorącym zwolennikiem utworzenia Muzeum Powstania Warszawskiego, do którego utworzenia wniósł decydujący wkład. Opowiadał się za godnym uczczeniem członków polskiego powojennego podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego, tzw. „żołnierzy wyklętych” oraz przywiązywał dużą wagę do ukazania całej prawdy o zbrodni katyńskiej.

Politykę historyczną prezydenta Lecha Kaczyńskiego przedstawi prof. Zdzisław Krasnodębski – polski socjolog i filozof społeczny. Prof. Z. Krasnodębski jest m.in. wykładowcą na Uniwersytecie w Bremie oraz Akademii Ignatianum w Krakowie, członkiem Rady Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych oraz posłem do Parlamentu Europejskiego. Od 2011 roku jest przewodniczącym Kapituły Nagrody im. Lecha Kaczyńskiego.

Adres: Instytut Polski, Am Gestade 7, 1010 Wiedeń
Wstęp/bilety: Wstęp wolny, wymagana rezerwacja miejsc 01/533 89 61

at1

„Das Gedächtnis Polens im europäischen Kontext. Über die Geschichtspolitik von Präsident Lech Kaczyński“ – Vortrag
08.04.2016, 18:30 Polnisches Institut Wien

Die Problematik des polnischen Geschichtsbewusstseins im europäischen Kontext und der öffentliche Diskurs über die Vergangenheit mit Blick auf die Zukunft bilden ein wichtiges Element der polnischen historischen Diplomatie. Diese Problematik war eines der wichtigsten Elemente in der Politik des Staatspräsidenten Lech Kaczyński. Lech Kaczyński war u.a. ein glühender Befürworter der Errichtung des Museums des Warschauer Aufstandes, zu dessen Entstehung er einen entscheidenden Beitrag geleistet hat. Er setzte sich für ein würdiges Gedenken an die polnischen Widerstandskämpfer der antikommunistischen Untergrundorganisationen wie etwa der „Verstoßenen Soldaten“ ein und er legte einen großen Wert darauf, die Wahrheit über das Massaker von Katyń erschöpfend zu enthüllen.

Die Geschichtspolitik vom Präsidenten Lech Kaczyński wird von Univ.-Prof. Dr. Zdzisław Krasnodębski präsentiert, einem polnischen Soziologen und Sozialphilosophen. Krasnodębski ist u. a. Professor an der Universität Bremen und an der Akademia Ignatianum in Kraków, Ratsmitglied des Polnischen Instituts für Internationale Angelegenheiten, Abgeordneter zum Europäischen Parlament und seit 2011 – Vorsitzender des Preiskomitees des Lech Kaczyński-Preises.

Adresse: Polnisches Institut Wien, Am Gestade 7, 1010 Wien
Eintritt/Tickets: Eintritt frei. Anmeldung erforderlich: 01/533 89 61

 

Kategoria: Aktualności

Zostaw odpowiedź