Polska przejmuje półroczne przewodnictwo we Wspólnocie Demokracji

[ 0 ] 16 marca 2019 |
Wspólnota Demokracji jest międzyrządową koalicją państw o zasięgu globalnym, której głównym celem jest promowanie demokratycznych zasad oraz norm. WD została utworzona podczas międzynarodowej Konferencji Ministerialnej pt. „Ku Wspólnocie Demokracji”, zwołanej w czerwcu 2000 r. w Warszawie z inicjatywy Ministra Spraw Zagranicznych RP, profesora Bronisława Geremka oraz Sekretarz Stanu USA, Madeleine Albright.
W Deklaracji Warszawskiej, stanowiącej dokument założycielski Wspólnoty, zawarto zobowiązanie rządów do współpracy w kwestiach związanych z demokracją w ramach istniejących organizacji międzynarodowych oraz do formowania koalicji w celu wspierania rezolucji i działań podejmowanych w celu promowania demokracji.

Polska jest jednym z założycieli i gospodarzem Stałego Sekretariatu Wspólnoty Demokracji. Podczas sprawowania przewodnictwa we Wspólnocie Demokracji mamy nadzieję na dalsze wzmacnianie wartości demokratycznych na świecie. Przewodnictwo w WD to dla nas szczególnie ważna rola ze względu na historię naszego kraju, który dokonał głębokiej transformacji politycznej, ekonomicznej i społecznej, osiągając sukces w budowie stabilnego systemu demokratycznego, otwartego na przekazywanie swoich doświadczeń innym społeczeństwom. Promocja demokracji jest jednym z priorytetów polskiej polityki zagranicznej.

W ramach naszego przewodnictwa we Wspólnocie Demokracji, Polska planuje zorganizować w Warszawie w czerwcu spotkanie Rady Zarządzającej, do udziału w którym zaproszeni zostaną przedstawiciele państw członkowskich Rady, tj. Argentyna, Wyspy Zielonego Przylądka, Kanada, Chile, Kostaryka, Salwador, Estonia, Finlandia, Gwatemala, Węgry, Indie, Włochy, Japonia, Litwa, Mali, Meksyk, Mongolia, Maroko, Norwegia, Nigeria, Filipiny, Portugalia, Republika Korei, Rumunia, Szwecja, Stany Zjednoczone, Urugwaj, Wielka Brytania. Spotkanie poświęcone będzie dyskusjom nt. partycypacji młodzieży w życiu publicznym, edukacji społeczeństwa obywatelskiego z zakresu bezpiecznego korzystania z nowych technologii, a także tematyce zrównoważonego rozwoju i demokracji. Powyższe zagadnienia wpisują się w priorytety polskiej polityki zagranicznej w zakresie agendy demokratyzacyjnej i praw człowieka.

Polskie przewodnictwo we Wspólnocie Demokracji następuje po półrocznej prezydencji Wielkiej Brytanii i poprzedza prezydencję Rumunii.

Dalsze informacje znajdą Państwo na stronie WD:  https://community-democracies.org/

Kategoria: Archiwum /, Z kraju i ze świata

Zostaw odpowiedź