Polski kierowco, czy wiesz że … ?

3 września 2013 |

Aktualne ceny winietek –> klikając na zdjecie

Informacje dla kierowców.

Polskie prawo jazdy uprawnia do prowadzenia pojazdu w Austrii. Samochód należy oznaczyć znakiem wyróżniającym w ruchu międzynarodowym kraju, w którym jest on zarejestrowany, o ile oznaczenie takie nie jest umieszczone na tablicach rejestracyjnych. (dla Polski plakietka PL). Międzynarodowe prawo jazdy nie jest obowiązkowe.
 Osoby, które nie ukończyły 18. roku życia, nie mogą prowadzić pojazdów mechanicznych, nawet jeśli mają prawo jazdy.
 W przypadku poruszania się pożyczonym samochodem zaleca się posiadanie pisemnego upoważnienia do użytkowania pojazdu przez jego właściciela (poświadczonego urzędowo lub notarialnie i przetłumaczonego na język niemiecki) albo upoważnienia sporządzonego na stosownym druku (dostępne w PZMOT).
 na autostradach i drogach szybkiego ruchu Austrii bezwzględnie wymagana jest tzw. winieta, czyli nalepka potwierdzająca wniesienie opłaty za korzystanie z płatnych dróg. Ceny winiet w 2010 r. wynoszą:
dla jednośladów (kategoria A): roczna – 30,40, EUR, 2-miesięczna – 11.50.EUR, 10-dniowa – 4,50 EUR;
dla samochodów do 3,5 t (kategoria B): roczna – 76,20 EUR (ważna przez 14 miesięcy: od 1 grudnia 2009 r. do 31 stycznia 2011 r.), 2-miesięczna – 22.90 EUR, 10- dniowa – 7,90 EUR. Brak naklejonej we właściwym miejscu przedniej szyby samochodu winiety grozi obowiązkowym wykupieniem jednodniowej winiety zastępczej w wysokości 120 EUR. (sztywna ryczałtowa wysokość opłaty wynika z przepisów o opłatach drogowych).Sposób i miejsce przymocowania winiety jest przedstawiony w formie graficznej na jej odwrocie. Winietę należy przykleić w lewym górnym rogu przedniej szyby samochodu lub pod lusterkiem wstecznym.

Z samego faktu zakupienia winiety nie wynika prawo do jazdy po płatnych drogach, prawo to nabywa się dopiero po przyklejeniu winiety we właściwym miejscu.
Nieprzyklejona winieta traktowana jest tak samo jak nieskasowany bilet w środkach komunikacji publicznej.
Niezatrzymanie pojazdu do kontroli bądź manipulacje z przyklejaniem winiety grożą dodatkową grzywną do 3000 EUR. Winiety są do nabycia na austriackich stacjach benzynowych, a także w oddziałach PZM w Polsce, na przejściach granicznych południowej Polski oraz na niektórych stacjach paliw. Na pewnych odcinkach autostrad oraz dróg szybkiego ruchu obowiązują ponadto dodatkowe opłaty za przejazd (np. tunelem).
Od 2008 r. samochody osobowe, kombi i ciężarowe o masie całkowitej do 3,5 t muszą być wyposażone w opony zimowe na wszystkich kołach lub łańcuchy na kołach napędowych (łańcuchy mogą zastępować opony zimowe tylko przy jeździe po śniegu), w warunkach zimowych, w okresie od 1 listopada do 15 kwietnia.
Obowiązuje ogólny zakaz jazdy dla samochodów ciężarowych w dni świąteczne oraz w soboty od godz. 15 i niedzielę od godz. 00.00 do godz. 22.00. Szczegółowe
informacje o innych zakazach jazdy można znaleźć pod adresem
http://www.wkv.at/sektionen/vk/verkehrsbehinderungen.htm.

źródło: http://wieden.msz.gov.pl/pl/

Kategoria: Aktualności, Prawnik/ Porady/ POMOC /