ŚWIATOWY KONGRES „KRAJ – EMIGRACJA” cz.1

[ 0 ] 16 września 2022 |
 
W sobotę, 3 września, w Zamku Królewskim w Warszawie zainaugurowano – organizowany przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” – Światowy Kongres „Kraj – Emigracja”. Spotykamy się w gronie ponad 350. Polaków z 34 krajów, reprezentujących 6 kontynentów: Europę, Amerykę Północną, Amerykę Południową, Australię i Nową Zelandię, Azję i Afrykę. To wspaniała odpowiedź na nasz apel o włączenie się w jakże potrzebną dyskusję o naszej wspólnej przyszłości i przyszłości naszej Ojczyzny. Swiatowy Kongres Polonii 2022 014
To wydarzenie bezprecedensowe, bo drugie w takiej skali i wadze problemowej w naszej historii spotkanie środowisk polonijnych i wszystkich zaangażowanych instytucjonalnie i emocjonalnie w tą tematykę. Pierwsze odbyło się w Watykanie w roku 1990, wówczas na zaproszenie Ojca Świętego Jana Pawła II, po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, kiedy to dyskutowano o możliwych relacjach Polaków mieszkających za granicą z Ojczyzną.
Dzisiejsze spotkanie otworzył Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP minister Andrzej Dera. W imieniu marszałek Sejmu Elżbiety Witek – poseł na Sejm RP przedstawicieli środowisk polonijnych powitał zastępca szefa Kancelarii Sejmu Christian Młynarek.
W liście skierowanym do uczestników spotkania Marszałek Sejmu zwróciła uwagę na symbolikę miejsca, w którym zorganizowano kongres. „Spotykają się Państwo na Zamku Królewskim, co niewątpliwie ma wymowę symboliczną. W jego odbudowę wielki wkład wnieśli bowiem Polacy z różnych kontynentów, dając świadectwo więzi z krajem pochodzenia przodków. Ta więź i ofiarność pozostawały zawsze charakterystyczną cechą polskiej diaspory. Ich wyrazem było też wsparcie dążeń Polaków do wolności, demokracji i suwerenności” – napisała Elżbieta Witek. Marszałek Sejmu wyraziła też przekonanie, że także w przyszłości Polonia będzie „nieformalnym reprezentantem i ambasadorem Rzeczypospolitej”. „Jesteście bowiem częścią naszej narodowej wspólnoty i troska o przyszłość Polski, pozostaje także Waszym udziałem. Wspierając się wzajemnie – wspierać będziemy sprawę Polski w oczach świata” – dodała Marszałek Sejmu.
Swiatowy Kongres Polonii 2022 019Specjalny list do organizatorów i uczestników Kongresu skierował także Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki. List odczytał prowadzący spotkanie, redaktor Marek Zając.
Słowa do zgromadzonej Polonii skierował również delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej bp Piotr Turzyński, który zaproponował – podczas trwania Konferencji – refleksję nad trzema zagadnieniami: ojczyzna, wspólnota, odpowiedzialność.
Gospodarz spotkania, Dariusz Piotr Bonisławski, Prezes Zarządu Krajowego Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” witając zgromadzonych, życzył owocnych obrad, podczas których 350 Polaków z 34 krajów wraz z politykami i ekspertami będzie rozmawiać o Polskiej Racji Stanu w dzisiejszej sytuacji geopolitycznej i wspieraniu jej realizacji przez Polonię i Polaków z Zagranicy.
Głos zabrał również Prezes Kongresu Polonii Kanadyjskiej Janusz Tomczak, który od 40 lat aktywnie służy w Kanadzie na rzecz Polski i Polonii.
Wykład inauguracyjny wygłosił prof. Arkady Rzegocki, Szef służby zagranicznej, politolog i profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ambasador RP w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w latach 2016–2021.
Tak szczególne wydarzenie wymaga również szczególnej oprawy artystycznej. Na zakończenie tej części spotkania wystąpiło wyjątkowe trio, prezentując ciekawe aranżacje muzyki klasycznej i nie tylko.
*****
Organizatorem kongresu jest Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął prezydent Andrzej Duda. Kongres, który potrwa do 6 września, jest kontynuacją konferencji, jaka odbyła się w Rzymie w 1990 r. pod patronatem Ojca Świętego Jana Pawła II, pierwszego spotkania Rodaków po odzyskaniu przez Polskę niepodległości.
Red:  Polonijna Agencja Informacyjna
Foto: Barbara Kalczyńska
Swiatowy Kongres Polonii 2022 011 Swiatowy Kongres Polonii 2022 015 Swiatowy Kongres Polonii 2022 016 Swiatowy Kongres Polonii 2022 017 Swiatowy Kongres Polonii 2022 019 Swiatowy Kongres Polonii 2022 021 Swiatowy Kongres Polonii 2022 029 Swiatowy Kongres Polonii 2022 034 - Kopie Swiatowy Kongres Polonii 2022 035 Swiatowy Kongres Polonii 2022 083 Swiatowy Kongres Polonii 2022 081 Swiatowy Kongres Polonii 2022 062 Swiatowy Kongres Polonii 2022 043 Swiatowy Kongres Polonii 2022 007 

Kategoria: Fotoreportaże

Zostaw odpowiedź