Ważne Telefony !

11 marca 2013 |

 

W razie konieczności znajdziesz tu najważniejsze telefony alarmowe w Wiedniu.

Ważne telefony w Austrii

Policja

133web_18-45

Straż pożarna

122web_18-45

Pogotowie ratunkowe

144web_18-45

Lekarz pierwszego kontaktu

141web_18-45

Dla ofiar w nagłych wypadkach 0800 / 112 112
Pomoc socjalna 0800 / 201 611
Anonimowy Alkoholik 799 55 99
Pomoc dla dziewcząt 0800/21 13 17
Pomoc dla kobiet 71 719
Porady dla młodzieży 147

Psycholog / Nagły wypadek

Sozialpsych. Notdienst 310 87 79
Sozialnotruf Wien 533 77 77
Telefon alarmowy dla ofiar wypadkow na placu budowy 95 5 59
Baustellenhotline 811 14-92 700

 

Holowanie MA 48

11.Bez. Jedletzbergerstr.1 (Autobahnknoten Simmeringer Haide) (0 – 24 Uhr) 01/760 43
(DW 48700 od. 48701)

 

Zdrowie

Dentysci 01/512 20 78
Reperatura protez (Sa, So 12 – 16 Uhr)  526 13 34
Dyzury aptek 15 50
Zatrucia 01/406 43 43
Pogotowie gorskie, Alpinnotruf 140
Krebshilfe-Telefon  01/408 70 48
Telefon dla gluchych  und Hörbehinderte 0800/13 31 33

Transport/ Karetki

Arbeiter-Samariter-Bund 01/891 44
Johanniter-Unfall-Hilfe 01/476 00-0
Rotes Kreuz 52144
Grünes Kreuz 767 88 99

 

Zwierzeta

Notrufnr. des Tierspitals der Veterinärmedizinischen Universität: 18 – 8 Uhr,  Wochenende 0 – 24 Uhr (DW 5555)  250 77
Tierrettung 01/699 24 80
Nottierarzt-Vermittlung (GRATIS)  01/531 16
Tierschutz-Hotline 4000/80 60

Służby alarmowe

Stadtinformation 01/52 550
Bürgerdienst     (DW 01 – 23  für die Bezirksstellen)  01/205 55
Wiener Linien (Mo – Fr. 6 – 22, Sa, So, Ftg. 8.30 – 16.30)  79 09/100
Blokowanie karty/ Bank (täglich 0 – 24 Uhr)  0800 / 204 88 00
Euro-Notruf 112

Usługi telekomunikacyjne

Telefonstörung 111 20
Telegramm 0800 100 190

 

Problemy  techniczne

Umweltanwaltschaft 379 790
Kanal (DW 9300)  01/79 514
Wasserrohr 01/59 9 59
Wien Energie Wienstrom 0800 / 500 600
Wien Energie Gasnetz (Störung) (DW 88 ) 01/40 1 28
Notfall bei Gasgebrechen 128
Wien Energie Fernwärme 01/313 26 – 51
Kabel-TV 960 600

Auto

ARBÖ-Pannendienst 123
Information 050 123 123
ÖAMTC-Pannenhilfe 120
Info Hotline 0810 120 120

Podróże

Flugauskunft 01/7007-0
ÖBB Bahn- und Zugauskunft 05 17 17

 

 

 

 

 

 

Kategoria: Tel. alarmowe