Wieczór Informacyjny dla Polaków w Austrii.

21 listopada 2013 |

W dniu 19.11.2013 w Stacji Naukowej Polskiej Akademii Nauk w Wiedniu odbyło się kolejne bezpłatne spotkanie informacyjne dla naszych rodaków zamieszkałych w Austrii.

Organizatorami wieczoru byli : Wspólnota Polskich Organizacji w Austrii „ Forum Polonii ” reprezentowana przez Prezesa tej organizacji Teresę Kopeć, Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Wiedniu reprezentowany przez:  I Radcę Jerzego Jędrzejewskiego i I Sekretarza Jana Walkiewicza oraz Wydział Konsularny Ambasady RP w Wiedniu reprezentowany przez I Radcę Kazimierza Fordona, którzy w kolejności przywitali licznie przybyłych naszych rodaków.IMG_7197 Problematyka Wieczoru Informacyjnego obejmowała działalność gospodarczą, księgowość, podatki, ubezpieczenia, świadczenia socjalne, ubezpieczenia zdrowotne, renty, emerytury, konflikty pracownicze, przypadki losowe, możliwości współpracy i informacji ze strony wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Wiedniu, możliwości współpracy z Agencją Gospodarczą w Wiedniu „Mingo”.

Porad udzielali : polski adwokat Aleksandra Fux, doradcy podatkowi :Iwona Jarzemski i Agata Mrozek Duda z IBZ Polonia, Kazimierz Fordon z Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Wiedniu, Jerzy Jędrzejewski i Jan Walkiewicz z Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Wiedniu, Zoran Rajkowic z projektu Agencji Gospodarczej MINGO i Wojciech Antosz z Firmy WAN CONSULT, która współpracuje z Agencją MINGO.Wieczor informacyjny PAN 010

W czasie oczekiwania  na porady, nasi rodacy mogli skorzystać z atrakcyjnego bufetu, który na tą okoliczność przygotowali organizatorzy Wieczoru Informacyjnego.

To drugi w tym roku zrealizowany przez Forum Polonii projekt gospodarczy, który ze względu na bardzo dużą frekwencję Polaków i  zainteresowanie zaproponowaną tematyką będzie kontynuowany przez Forum Polonii w przyszłym roku.

Foto: Kamil Jankowski

 

 

Kategoria: Z kraju i ze świata