II Koncert Noworoczny zorganizowany przez WOPwA „Forum Polonii”.

17 stycznia 2015 |

Coraz większą  popularnością cieszy się wśród  Polonii „Koncert Noworoczny”, jest to cykliczna impreza organizowana przez zarząd WPOwA „Forum Polonii”. Tak dużej frekwencji nie spodziewali się nawet organizatorzy, zabrakło miejsc siedzących (dodatkowe krzesła przyniesiono z biura FP oraz zaplecza Sali Sobieskiego w PAN) pomimo tego kilka osób musiało wysłuchać koncertu, stojąc.

Foto © Elipsa.at

Kwartet smyczkowy Viennese – Anna Gutowska – skrzypce, Katarzyna Karcz – altówka, Mateusz Kasprzak Łobudziński – II skrzypce oraz Matylda Schwarz – wiolonczela. Foto © Elipsa.at

Koncert poprzedziła bardzo miła uroczystość wręczenia dyplomów: Zasłużony dla „Forum Polonii” dla pani Danuty Nemling oraz Liliany Niesielskiej.

„Gdzie słyszysz śpiew, tam wejdź,tam dobre serca mają. Źli ludzie wierzaj mi, ci nic nie zaśpiewają” Tą sentencją Pani Liliana Niesielska wprowadziła zgromadzonych we wspaniałą atmosferę koncertu.

Dla licznie przybyłej publiczności wystąpił kwartet smyczkowy Viennese, złożony z młodych artystów polskiego pochodzenia żyjących i pracujących zawodowo w Wiedniu: Anna Gutowska – skrzypce, Katarzyna Karcz – altówka, Mateusz Kasprzak Łobudziński – II skrzypce oraz Matylda Schwarz – wiolonczela.

Występ studenta Uniwersytetu Muzycznego w Wiedniu Jakuba Łęczyckiego. Foto © Elipsa.at

W programie koncertu wysłuchano m.in. utworów: J. Straussa, J. Brahmsa, J.Offenbacha ,F. Schuberta, C. Gardela. Koncert kwartetu smyczkowego zakończył walc Johanna Straussa „Nad pięknym modrym Dunajem”. Na zakończenie koncertu organizatorzy przygotowali wspaniałą muzyczną niespodziankę, którą był występ studenta Uniwersytetu Muzycznego w Wiedniu Jakuba Łęczyckiego, wykonał utwory: „Kum i Kuma” – Stanisława Moniuszki i „Gia’ il sole dal Gange”- Antonio Scarlatti, przy akompaniamencie Risy Tomito.

Koncert zaszczycili swoją obecnością przedstawiciele Ambasady RP w Wiedniu, Konsul Generalny pan Andrzej Kaczorowski wraz z rodziną, oraz pan Konsul Kazimierz Fordon z małżonką. Przedstawiciele instytucji polskich w Wiedniu, proboszcz parafii Neusimmering Ks.Jan Soroka, prezesi organizacji zrzeszonych i niezrzeszonych w Forum Polonii, wielu znanych działaczy polonijnych a przede wszystkim wspaniała, niezawodna polonijna publiczność i nasi austriaccy przyjaciele.

Wieczór poprowadziła prezes „Forum Polonii” pani Teresa Kopeć, która po zakończeniu koncertu zaprosiła wszystkich gości do Sali Rycerskiej, na symboliczną lampkę wina i pączki z różą, przywiezione z Polski, specjalnie na tę wyjątkową okazję.

Foto: Copyright © 2015 Elipsa.at

Tagi: , , , ,

Kategoria: Archiwum /, Z kraju i ze świata