Koncert Duetu Daorientacja pod tytułem „Pieśni tradycyjne rubieży Europy”

27 lipca 2013 |

Zapraszamy na koncert Duetu Daorientacja pod tytułem „Pieśni tradycyjne rubieży Europy”. Na program koncertu składają tradycyjne pieśni obrzędowe z Polski, Ukrainy, Białorusi i Rosji. Katarzyna M. Wińska i Witold R. Zalewski opowiedzą również o czasach przedchrześcijańskich wschodniej Europy, których bogata obrzędowość zachowała się po dzień dzisiejszy. Pieśni wykonywane będą bez akompaniamentu, jedno- i dwugłosowe oraz z towarzyszeniem instrumentów, m.in. liry korbowej i akordeonu.

Koncert odbędzie się 9.9.2013 o godzinie 20 w PiwnicyTakt na Ingen-Houszgasse 2, w dziewiątej dzielnicy Wiednia. Wstęp jest wolny (wolne datki).     Plakat Daorientacja Wien 2013_LOGOS

 

Wir laden zum Konzert des polnischen Duos Daorientacja ein. Das Konzert trägt den Titel „Traditionelle Lieder der Grenzländer Europas”, im Programm stehen traditionelle Lieder aus Polen, Weißrussland, Russland und der Ukraine. Katarzyna M. Wińska und Witold R. Zalewski werden ebenfalls über vorchristliche Zeit der östlichen Europa erzählen, derer vielfältiger Brauchtum bis heute erhalten geblieben ist. Lieder werden mit Begleitung von Instrumenten, wie z. B.: Akkordeon und Drehorgel sowie ein- und zweistimmig ohne Begleitung aufgeführt.

Das Konzert findet am 9.9.2013 um 20 Uhr im Keller Takt, Ingen-Housz-Gasse 2, im neunten Wiener Bezirk, statt. Eintritt ist frei (freie Spende).

Kategoria: Aktualności