Powrót do domu – Wieczór poświęcony pamięci ks. prof. dr hab. Bonifacego Miązka

[ 0 ] 3 marca 2019 |
 
25.03.2019, 19:00
Stacja Naukowa Polskiej Akademii Nauk w Wiedniu, Boerhaavegasse 25, 1030 Wiedeń

Wieczór dedykowany księdzu infułatowi prof. dr hab. Bonifacemu Miązkowi, poecie, slawiście, krytykowi literackiemu, historykowi literatury, profesorowi Uniwersytetu Wiedeńskiego.

Ks. Miązek urodził się 27 marca 1935 roku w Kolonii Szczerbackiej. Po ukończeniu Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu, w roku 1959 przyjął święcenia kapłańskie. W Wiedniu mieszkał dd roku 1965. Pracował naukowo w Instytucie Slawistyki Uniwersytetu Wiedeńskiego, ciesząc się bardzo dużym szacunkiem. W roku 2003 został profesorem. Autor licznych publikacji naukowych i tomików poezji. Promotor wielu prac magisterskich i czternastu doktoratów. Prof. dr Bonifacy Miązek zmarł 17 października 2018.

O życiu i dziele Księdza Infułata mówić będą m.in. Joanna Ziemska, Prezes Klubu Profesorów przy Polskiej Akademii Nauk – Stacji Naukowej w Wiedniu i lektorka w Centrum Translatoryki Uniwersytetu Wiedeńskiego, dr Jolanta Doschek z Instytutu Slawistyki Uniwersytetu Wiedeńskiego oraz dr Jacek Scholz, absolwent filologii polskiej na KUL oraz germanistyki na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W drugiej części zaplanowano panel dyskusyjny, po którym  zaprezentowane zostaną wiersze ks. prof. Miązka.

Oprawa muzyczna: Prof. Elżbieta Wiedner-Zając

Adres: Stacja Naukowa Polskiej Akademii Nauk w Wiedniu,

Kategoria: Serwis Prasowy

Zostaw odpowiedź