Uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej Fundacji „Dom Polski”.

23 września 2014 |

Na fasadzie budynku Boerhaavegasse 25, 1030 Wien – obecnie obiekt Stacji Naukowej PAN, 22 września, została uroczyście odsłonięta Tablica Pamiątkowa Fundacji „ Dom Polski”. W tym wyjątkowym wydarzeniu historycznym udział wzięli przedstawiciele władz Polski : Ambasador RP w Austrii pan Artur Lorkowski, Konsul Generalny Ambasady RP w Austrii pan Andrzej Kaczorowski, byli wieloletni  prezesi  WPOwA Forum Polonii : hrabia Mieczysław Ledóchowski wraz z małżonką, pan Andrzej Lech, przedstawiciele duchowieństwa wraz z ks. Rektorem Krzysztofem Kasperkiem z PMK w Wiedniu, fOTO: Barbara Kalczynska © 2014 Elipsa.atProboszczem parafii Neusimmering ks. Janem Soroką CR, Zarząd Forum Polonii oraz stowarzyszenia austriackiej Polonii. Ze strony Stacji Naukowej PAN w Wiedniu obecni byli Kanclerz Polskiej Akademii Nauk dr inż. Zdzisław Henslel oraz dr Michał Kabata – Dyrektor Upowszechniania i Promocji Nauki w PAN oraz Dyrekcja Stacji Naukowej PAN w Wiedniu.
Wykonawcą tablicy jest pan Wacław PieczonkaZakład Kamieniarski w Cieszynie, który był obecny na uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej” Fundacji ” Dom Polski”.

Inicjatorem tego doniosłego wydarzenia jest Wspólnota Polskich Organizacji w Austrii „FORUM POLONII”, która podjęła temat realizacji umieszczenia tablicy pamiątkowej, pozyskując środki finansowe na ten cel i prowadząc wszelkie prace organizacyjne włącznie z zamontowaniem tablicy na fasadzie budynku. Odsloniecie tablicy 090

Uroczystość rozpoczęli swoimi wystąpieniami : Dyrektor Stacji Naukowej PAN w Wiedniu Bogusław Dybaś oraz Prezes WPOwA Forum Polonii Teresa Kopeć, nawiązując do historii budynku dawnego Domu Polskiego, oraz okoliczności jakie miały wpływ na odsłonięcie tablicy pamiątkowej.

Uroczystego odsłonięcia tablicy pamiątkowej fundacji „Dom Polski” dokonał wieloletni dyrektor tej Fundacji i pierwszy Prezes Forum Polonii hrabia Mieczysław Ledóchowski, zaś poświęcenia tablicy dokonał ks. Rektor Krzysztof Kasperek.

W budynku Stacji Naukowej PAN w Wiedniu swoją siedzibę ma Wspólnota Polskich Organizacji w Austrii Forum Polonii oraz Związek Polaków  „Strzecha”.

Koszty wykonania tablicy zostały pokryte ze środków finansowych otrzymanych od  Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Warszawie i MSZ z Polski.

tekst:/zarząd – Wspólnota Polskich Organizacji w Austrii „Forum Polonii” /

 

„Nieruchomość przy ulicy Boerhaavegasse 25, gdzie obecnie mieści się Stacja Naukowa PAN, od 1908 roku powiązana jest z historią Polaków mieszkających w Wiedniu. Kamienica z oficyną została kupiona w 1908 r. przez Polskie Towarzystwo Szkoły Ludowej w Wiedniu. Fakt ten upamiętnia tablica z godłem Polski umieszczona w holu wjazdowym. Zgodnie z intencją ks. Juliana Łukasiewicza, polskiego patrioty i społecznika żyjącego w Wiedniu na początku XX wieku i przy wsparciu finansowym mieszkającej w Wiedniu baronowej Heleny Ziemiałkowskiej, nieruchomość miała służyć wiedeńskiej Polonii. W budynku, nazwanym Domem Polskim, znalazły siedzibę polskie placówki oświatowe, biblioteka, czytelnia, a dla uczącej się w Wiedniu młodzieży polskiej były tu także miejsca noclegowe

W ten sposób Dom Polski w Wiedniu od początku swej działalności miał związek z nauką. Ważnym punktem w historii budynku była I wojna światowa, podczas której opiekowano się tu uciekinierami z Galicji. W 1917 r. Polskie Towarzystwo Szkoły Ludowej przekształciło się w Fundację Dom Polski, a ks. Julian Łukasiewicz został wybrany jej pierwszym prezesem.
Od 1931 roku Kuratorium Fundacji przewodniczył urzędujący Ambasador Polski w Wiedniu. Działalność Fundacji została przerwana po przyłączeniu Austrii do Trzeciej Rzeszy w 1938 r. Po II wojnie światowej Fundacja Dom Polski została reaktywowana, jednak narastające trudności finansowe doprowadziły w grudniu 1980 r. do rozwiązania Fundacji i przekazania jej mienia na rzecz Polskiej Akademii Nauk.
Nieruchomość przejęta przez PAN była zaniedbana, w złym stanie technicznym, mieszkania były zajęte przez lokatorów. Biorąc pod uwagę wyjątkową tradycję patriotyczną, z jaką wiąże się historia budynków przy Boerhaavegasse 25 oraz sentyment jakim wiedeńska Polonia darzy to miejsce, Polska Akademia Nauk zdecydowała się zachować nieruchomość w dotychczasowym kształcie, mimo wysokich kosztów remontu i modernizacji.
W styczniu 1991 roku, po zakończeniu prac remontowych i modernizacyjnych w budynku oficyny, rozpoczęła pracę Stacja Naukowa Polskiej Akademii Nauk w Wiedniu. Część przebudowanych, odrestaurowanych i wyposażonych pokoi Stacja oddała do dyspozycji organizacji polonijnych, takich jak Związek Polaków w Austrii „Strzecha” oraz Wspólnota Polskich Organizacji w Austrii „Forum Polonii”.
Zakończenie remontu i modernizacji budynku głównego w 1997 r. umożliwiło stworzenie nowych warunków działalności Stacji. Tym samym powstała możliwość rozszerzenia sięgających czasów średniowiecza kontaktów naukowych między Polską i Austrią.

/tekst ze strony internetowej Stacji Naukowej PAN w Wiedniu/

fOTO: Barbara Kalczynska © 2014 Elipsa.at

Tagi: , , , ,

Kategoria: Archiwum /, Z kraju i ze świata