Zaproszenie do Konferencji Forum Młodej Polonii.

31 maja 2015 |

Uwaga! zgłoszenia do udziału w konferencji, najpóźniej do dnia 15 czerwca 2015.

Idea organizacji konferencji Forum Młodej Polonii – Polonia Austria zrodziła się z obserwacji postępującej aktywności społecznej młodego pokolenia Polaków w Austrii. Aktywność ta, to bardzo pozytywny sygnał dla środowiska austriackiej Polonii. Coraz częściej zauważa się zainteresowanie realizacją wspólnych projektów służących promocji naszej Polonii i Polski.

KONFERENCJA -> http://forumpolonii.at/images/stories/pliki/2015/05/30/Konferencja_-info.pdf

PROGRAM  -> http://forumpolonii.at/images/stories/pliki/2015/05/30/PROGRAM.pdf 

Poznajemy wielu młodych Polaków żyjących w Austrii, których interesuje  działalność  w zorganizowanych strukturach polonijnych. W przyszłości , oni kreować będą nowych liderów polonijnych środowisk.  Konferencja  stworzy  młodym uczestnikom okazję do poznania funkcjonujących już stowarzyszeń polonijnych, reprezentowanych przez starszą generację austriackiej Polonii.

Druck

Celem ogólnym spotkania jest pogłębienie aktywizacji środowisk młodej austriackiej Polonii.  Młodzi Polacy w Austrii w swej działalności społecznej potrzebują poparcia i wsparcia. W czasie trwania Forum będziemy dążyć do ustalenia wspólnych zainteresowań, które w przyszłości można przełożyć na  realizację wzajemnych projektów służących promocji austriackiej Polonii i Polski.

Spotkanie Forum Młodej Polonii, to okazja do pogłębiania integracji środowisk młodej austriackiej Polonii, nawiązanie wzajemnych kontaktów, przybliżenie uczestnikom historii Polaków i Polonii w Austrii, zainteresowanie działalnością Wspólnoty Polskich Organizacji w Austrii „Forum Polonii” możliwie dużej ilości środowisk młodej austriackiej Polonii.

Tematyka konferencji Forum

Forum przedstawicieli młodej Polonii ze wszystkich regionów Austrii odbędzie się w formie paneli dyskusyjnych o tematyce.

  1. Co znaczy dla mnie tożsamość narodowa i jak o nią dbamy: Jak identyfikujemy się z polskością, która obrazuje siłę naszej tożsamości narodowej na gruncie kulturowym, ekonomicznym, społecznym i politycznym. Punktem ciężkości będzie świadomość nauki j. polskiego, kultywowanie poprzez kulturę dziedzictwa narodowego Polski, pielęgnowanie polskiej historii i tradycji narodowych  jako misji młodej Polonii w Austri.

 

  1. Dlaczego jest ważna obecność Polaków w austriackich instytucjach państwowych i organizacjach pozarządowych : Polacy w Austrii wyróżniają się wysokim wskaźnikiem wykształcenia, postrzegani jako narodowość najlepiej zintegrowana ze społeczeństwem austriackim. To daje możliwość większej aktywności ubiegania się o  pozycje polityczne i funkcje społeczne w różnych dziedzinach pracy rządowej i poza rządowej, stwarzając warunki  działania dla dobra  Polonii i Polaków w Austrii.

 

  1. W jaki sposób widzimy swoje miejsce w społecznej pracy polonijnej na rzecz promocji austriackiej Polonii i Polski.

 

Miejsce konferencji  i zakwaterowanie

Noclegi przewidziane są w hotelu Pribitzer ( Lissagasse 1, 1030 Wien), miejsce obrad Sala Parafialna kościoła  „Maria Geburt”( Rennweg 91,1030 Wien) . Odległość hotelu od miejsca obrad 100m. Wszelkich rezerwacji dokonuje Zarząd  WPOwA „Forum Polonii”.

Termin i czas trwania konferencji Forum

Przyjęto termin organizacji  konferencji Forum na  26-27 czerwiec 2015r. Zameldowanie w hotelu26.06.15 od godz.14.00, rejestracja uczestników na miejscu konferencji od godz. 17.00  Otwarcie konferencji  26.06.15 o godz. 18.00, zakończenie 27.06.15 o godz. 21:00. Sobotnie obrady przewidziane w panelach dyskusyjnych od godz.9.00 -18.00

Dojazd uczestników

Uczestnicy , których udział został potwierdzony przez organizatorów opłacają podróż we własnym zakresie.

Organizator konferencji Forum

Stowarzyszenie Wspólnota Polska oraz Zarząd Wspólnoty Polskich Organizacji w Austrii –„ Forum Polonii”.

Uczestnicy konferencji Forum

Przedstawiciele młodego pokolenia Polaków ze wszystkich regionów Austrii.

Zasady pokrycia kosztów udziału w konferencji Forum

Udział  i posiłki wszystkich uczestników są nieodpłatne i finansowane są przez organizatorów.

Noclegi:

Dla osób z poza Wiednia  są nieodpłatne i finansowane  przez organizatorów.

Zgłoszenie i zatwierdzenie udziału w konferencji Forum

Uczestnicy proszeni są o przesyłanie zgłoszeń udziału w konferencji najpóźniej do dnia 15 czerwca br. na adresy mailowe: teresakopec@gmx.at , office@forumpolonii.at,

Szczegółowy program konferencji zostanie przesłany uczestnikom w terminie późniejszym.

Komitet honorowy: Prezes Stowarzyszenia Wspólnota Polska Pan Longin Komołowski

                                          Dyrektor TVP „Polonia”  Pan Łukasz Kardas

Serdecznie pozdrawiam

Teresa Kopeć

Prezes Wspólnoty Organizacji Polskich w Austrii „ Forum Polonii”

Tagi: , ,

Kategoria: Aktualności