Zmiany dotyczące reformy świadczeń Kindergeld w Austrii.

[ 0 ] 20 lutego 2016 |

Nowy projekt został przedstawiony przez minister do spraw rodzin – Sophie Karmasin, zmiany dotyczą dzieci urodzonych od 1 stycznia 2017.

Propozycje nowych  rozwiązań  gwarantują  większą elastyczność, we współpracy między rodzicami. Jedno świadczenie  zastąpi  cztery różne wcześniejsze wersje, świadczenie będzie uzależnione od dochodów rodziców. Przewidziana jest możliwość wyboru okresu pobierania świadczenia – od 12 do 28 miesięcy na jednego z rodziców oraz od 15,5 do 35 miesięcy na obu. Niezależnie jednak od czasu otrzymywania świadczenia, rodzicom przysługuje kwota w maksymalnej wielkości 16 449 euro /łącznie z dodatkiem partnerskim/. Część przeznaczona dla drugiego z rodziców, najczęściej ojca, wzrośnie z 16 % na 20%.

Będzie możliwość zmiany czasu otrzymywania świadczenia, na przykład  przedłużyć jednorazowo do 91 dni. Jeżeli obaj rodzice dzielą się opieką nad dzieckiem w stosunku 50:50 lub 60:40 mogą ubiegać się o dodatkowe 1000 euro (500 euro na rodzica). Ojcowie za zgodą pracodawcy /ponieważ nie gwarantuje tego prawo/ mogliby skorzystać z miesiąca czasu wolnego z racji „miesiąca dla rodziny” tuż po narodzeniu dziecka. W tym czasie rodzic otrzymuje 700 euro.

Wprowadzono możliwość pobierania zasiłku rodzinnego przez 31 dni przez obu rodziców jednocześnie. Należy jednak pamiętać, że z tej opcji rodzice mogą skorzystać tylko podczas pierwszej zamiany – czyli kiedy matka wraca do pracy, a ojciec przejmuje opiekę nad dzieckiem lub odwrotnie. Kolejne zmiany są dozwolone, przy czym odpada opcja pobierania zasiłku przez oboje rodziców. W przypadku rodzica samodzielnie wychowującego dziecko w wyjątkowych sytuacjach zasiłek będzie wypłacany o 3 miesiące dłużej. Wcześniej okres ten wydłużano jedynie o 2 miesiące. Zwiększono również limit wysokości zarobku do 17 procent, co daje 1 400 euro.

Projekt ten będzie rozpatrzony w Parlamencie austriackim latem tego roku i wtedy dopiero zapadnie wiążąca decyzja.

 

/info- Wien.at/

Tagi: , , , , , , ,

Kategoria: Aktualności

Zostaw odpowiedź