Nowość w Polonii austriackiej ! Kongres Polskich Kobiet w Austrii czyli …

13 września 2015 |

 … podniesienie kompetencji Polek w Austrii, pomoc informacyjna, propagowanie idei równych szans i przeciwdziałanie przemocy.

W ulotce reklamującej Kongres czytamy :
Czym jest kongres Polskich Kobiet w Austrii?
„ Ruch społeczny założony przez cztery fantastyczne Polki mieszkające w Wiedniu, o różnych profilach zawodowych: polityka, biznes, dziennikarstwo i działalność społeczna. (
Marta Krawczyk, Halina Iwanowska, Danuta Trojanowska – Schnabel, AnitaZiegler – Chamielec oraz Dr. Ewa Dziedzic) Inicjatywa zrzeszająca osoby indywidualne, organizacje pozarządowe, przedstawicielki biznesu, polityki, świata nauki, sztuki, dziennikarstwa, gospodynie domowe i wszystkie zainteresowane. KPK skupia polskie kobiety z Austrii niezależnie od poglądów, środowisk  i przynależności . Celem KPK w Austrii jest podnoszenie świadomości, wymiana informacji o aktywności  i problemach Polek w Austrii. Wzajemna pomoc, budowanie więzi  i solidarności  oraz wysuwanie postulatów  i tworzenie mechanizmów  służących do realizacji zamierzeń. „

Misja i wizja KPKwA

  • Równoważenie  roli wychowawczej i pracy zawodowej kobiet i mężczyzn
  • Aktywizacja polityczna i obywatelska kobiet
  • Aktywizacja zawodowa i społeczna  kobiet
  • Edukacja w duchu równości  i przeciwdziałaniu  przemocy wykluczającym  stereotypom
  • Promocja działalności  kulturotwórczej kobiet
  • Troska o status i prawa kobiet na emigracji

Brzmi ciekawie, idea powstania takiej organizacji w Austrii spotkała się z dużym  zainteresowaniem wśród  kobiet. Energii i zapału  nie brakuje członkiniom  KPKwA, wystartowały  z hukiem i w dobrym stylu. Jak potoczą  się dalsze losy tak dobrze zapowiadającego  się stowarzyszenia ?… zobaczymy! Czekam z niecierpliwością  na dalszy rozwój  wydarzeń. Co prawda, w Austrii jest bardzo rozwinięta pomoc w każdej postaci dla kobiet, są tez dostępne informacje w języku polskim. W dobie internetu również nie ma problemu ze znalezieniem potrzebnych informacji, ale widocznie brakowało takiego stowarzyszenia w Polonii austriackiej, skoro cieszy się tak dużą popularnością.

Nie będę  wymieniała nazwisk wszystkich szanownych gości zaproszonych na I Kongres Polskich Kobiet w Austrii, (nie chcę pominąć nikogo, a lista byłaby długa), wymienię tylko tematy rozmów panelowych oraz uczestniczki/uczestników :

Panel pierwszy – Rola kariery i możliwości jej rozwoju kobiet w Austrii.
Prowadzenie: Anna Szutt.
W dyskusji udział wzięły: Ewa Dziedzic, Aleksandra Izdebska, Iwona Jurczak-Trusewicz i Krystyna Ostrega.

Panel drugi – Nauka języka polskiego w Austrii.
Prowadzenie: Izabela Pytel.
W dyskusji udział wzięły : Kamilla Milsta-Polivka, Hanna Kaczmarczyk, Anna Sznitowska-Biernacka, Andrzej Kaczorowski, Arkadiusz Rusowicz.

Panel trzeci – Obcokrajowcy na rynkach pracy.
Prowadzenie: Solvita Kalugina-Bulka.
W dyskusji udział wzięły: Teresa Reduch-Michalik, Anna Chorostecka-Hassan, Dorota Stasikowska-Woźniak, Katarzyna Kompowska, Elwira Dubas.

Panel czwarty – Korzyści płynące z różnorodności.
Prowadzenie: Anita Ziegler-Chamielec.
W dyskusji udział wzięły: Katarzyna Eliasik,  Magdalena Żelasko, Anna Szutt, Katarzyna Waniek.

Zaprezentowano film „Kobiety Solidarności” – jego twórców, Martę Dzido i Piotra Śliwowskiego oraz jedną z bohaterek filmu Henrykę Krzywonos – działaczkę z Gdańska.
Film polecam zwłaszcza młodemu pokoleniu Polaków.

Oprawę muzyczną zapewniły:   Grażyna Skowron-Matkowska wraz z  Joanną Young i Aleksandrą Young oraz Ewa Paprotna & Viktoria Trusewicz.

Foto: Copyright by www.elipsa.at

Tagi: , , , ,

Kategoria: Fotoreportaże