Wizyta Wicemarszałka Elżbiety Radziszewskiej w Wiedniu.

19 czerwca 2015 |
Spotkania w parlamencie i z Polonią oraz udział w rocznicowym koncercie wypełniły program wizyty wicemarszałek w stolicy Austrii.

Rozmowy z II przewodniczącym Rady Narodowej Austrii Karheinzem Kopfem skoncentrowały się na ocenie aktualnej sytuacji w Rosji i na Ukrainie oraz stosunkach UE-Rosja. Ważnym punktem rozmowy były również kwestie bilateralne – nauka języka polskiego jako ojczystego w szkołach austriackich oraz prace nad nową ustawą regulującą status miejsca pamięci – byłego obozu w Mauthausen.

Obie strony wyraziły nadzieję na dalsze bliskie kontakty parlamentarzystów z Polski i Austrii.

Wicemarszałek Radziszewska wzięła także udział w spotkaniu ze środowiskami polonijnymi w Austrii oraz, wspólnie z wiceprzewodniczącym Kopfem, w uroczystym koncercie w wiedeńskim Ratuszu z okazji 500. rocznicy stosunków dyplomatycznych między Polską a Austrią.

źródło: Ambasada RP w Wiedniu.

Foto: Copyright by www.elipsa.at

Fotoreportaż ze spotkania wicemarszałek Elżbiety Radziszewskiej z przedstawicielami kilku stowarzyszeń polonijnych w Austrii.

Tagi: , , ,

Kategoria: Fotoreportaże