Młoda Polonia w Austrii (część 1) – Stowarzyszenie Austrian-Polish Professionals (APP)

20 czerwca 2015 |

Stowarzyszenie Austrian-Polish Professionals (APP) zostało założone w lipcu 2014 r. Głównym założeniem stowarzyszenia jest łączenie Polek i Polaków mieszkających w Austrii tzw. pierwszej i drugiej generacji poprzez organizowanie imprez kulturalnych Logo APP(takich jak wieczory teatralne i kabaretowe) oraz spotkań umożliwiających nawiązywanie kontaktów zawodowych (np. cyklicznie rozmowy na temat kariery).

Nawiązywanie nowych znajomości oraz pielęgnowanie istniejących kontaktów ma z jednej strony wymiar językowo-kulturowy i umożliwia PolakomStowarzyszenie Austrian-Polish Professionals (APP) mieszkającym w Austrii doświadczać polskiej kultury i polskiego języka. Drugi ważny aspekt dotyczy indywidualnego rozwoju zawodowego. W tym celu APP stymuluje komunikację i integrację środowisk studenckich, aplikanckich i biznesowych. By w pełni czerpać z tego bogactwa różnorodności i doświadczeń APP oferuje platformę do nawiązywania nowych kontaktów i znajomości, a tym samym wzajemnej wymiany kompleksowej wiedzy na temat indywidualnego rozwoju oraz możliwości zawodowych.

******

 

Austrian-Polish Professionals (APP)

wurde im Juni 2014 gegründet. Das Ziel des Vereins ist es, Polinnen und Polen erster und zweiter Generation in Österreich zu vernetzen, sei es durch kulturelle (Theater- und Kabarettabende) oder Networking-Veranstaltungen (z. B. Karriere-Talks). Diese Vernetzung ist einerseits eine sprachlich-kulturelle – durch das Kennenlernen wird die polnische Kultur und Sprache auch durch die zweite Generation der Polinnen und Polen in Österreich gelebt – und andererseits auch eine professionelle. Durch die Vielfalt an Studierenden, Berufsanwärtern, Berufstätigen und Selbstständigen möchte APP die Kommunikation untereinander stärken. Aus den vielen unterschiedlichen Erfahrung kann man nur profitieren und daher bietet APP diesen Personen eine Plattform zur Vernetzung.

 

Tagi: , , , , ,

Kategoria: Młoda Polonia, Polonia na Świecie, Z kraju i ze świata