Wybory i Referendum 2023

[ 0 ] 19 września 2023 |

Wybory i referendum 2023

Prezydent RP zarządził na 15 października 2023 r. wybory do Sejmu RP i do Senatu RP. Zgodnie z uchwałą Sejmu RP, w tym samym terminie odbędzie się referendum ogólnokrajowe.

Wyborcy przebywający za granicą będą mogli oddać głos w wyborach i referendum w obwodach głosowania, które utworzy w drodze rozporządzenia Minister Spraw Zagranicznych zgodnie z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy.

Wykaz obwodów głosowania

Wykaz obwodów głosowania w Austrii.

Rejestracja w spisie wyborców

Warunkiem udziału w głosowaniu za granicą jest rejestracja w spisie wyborców prowadzonym przez konsula dla danego obwodu głosowania. Udział w głosowaniu możliwy jest również bez rejestracji, o ile wyborca posiada zaświadczenie o prawie do głosowania i w dniu głosowania przedłoży zaświadczenie komisji wyborczej. Rejestracja w spisie wyborców prowadzonym dla obwodów głosowania w Austrii możliwa jest do do 10 października 2023 r. w następujący sposób:

  • rekomendujemy złożenie wniosku przy użyciu usługi elektronicznej – rejestracja tu: e-Wybory
  • złożenie wniosku w postaci papierowej z własnoręcznym podpisem w urzędzie konsularnym – formularz wniosku poniżej
  • przesłanie własnoręcznie podpisanego wniosku pocztą na adres: Hietzinger Hauptstraße 42 C, 1130 Wien – formularz wniosku poniżej
  • przesłanie własnoręcznie podpisanego skanu/zdjęcia wniosku na adres poczty elektronicznej: austria.wybory@msz.gov.pl – formularz wniosku poniżej

Kalendarium

Terminy wykonania czynności wyborczych przez konsula w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowym:

  • do 25 września konsul publikuje w formie obwieszczenia informację o numerach obwodów głosowania i wyznaczonych siedzibach komisji;
  • 25 września upływa termin zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przez Pełnomocników wyborczych;
  • 28 września upływa termin powołania przez konsula obwodowych komisji wyborczych;
  • 10 października upływa termin przyjmowania zgłoszeń do spisu wyborców oraz wniosków o zmianę obwodu głosowania;
  • do 12 października można złożyć do konsula wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania;
  • 15 października odbędą się wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowe. Głosowanie w obwodach głosowania utworzonych za granicą odbywa się między godz. 7.00 a 21.00 czasu miejscowego. Jeżeli głosowanie miałoby być zakończone w dniu następnym po dniu głosowania w kraju, głosowanie przeprowadza się w dniu poprzedzającym (14 października 2023 r.).

Akty prawne dotyczące wyborów

Prosimy o zapoznanie się na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o zapoznanie się na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Materiały

Wzór zgłoszenia do spisu wyborców
WZÓR_zgłoszenia_do_spisu_wyborców_14102023.docx 0.02MB

Kategoria: Aktualności

Zostaw odpowiedź